Nyhetsbrev för hela kundresan: Så automatiserar du dina mailutskick.

Thom Lundberg Passad Ai

Publicerad av Thom Lundberg


Sammanfattning: Artikeln beskriver hur man kan automatisera sina mailutskick för att förbättra sin e-postmarknadsföring och kundupplevelse. Genom att anpassa nyhetsbreven efter kundens beteende och kundresan samt välja rätt mailprogram kan man spara tid och öka effektiviteten. Exempel på automatiserade mailutskick inkluderar välkomstmail, påminnelser och kundsegmentering. För att välja rätt mailprogram bör man ta hänsyn till användarvänlighet, pris, funktioner och support. Populära nyhetsbrevsverktyg och mailprogram inkluderar Mailchimp, GetResponse, Sendinblue, ActiveCampaign och AWeber. Artikeln avslutas med tips om att använda A/B-testning för att optimera mailutskicken ytterligare.

Nyhetsbrev för hela kundresan: Så automatiserar du dina mailutskick

Ett bra nyhetsbrev kan göra underverk för din e-postmarknadsföring, men att skicka ut mail manuellt kan bli tidskrävande och ineffektivt. Genom att automatisera dina mailutskick, anpassa dem efter kundresan och välja rätt mailprogram kan du maximera dina chanser att nå ut till rätt målgrupp och bygga starka relationer med dina kunder. Läs vidare för att lära dig hur du kan använda nyhetsbrevsverktyg och strategier för att optimera din marknadsföring via e-post och förbättra kundupplevelsen.

Automatiserade mailutskick

Fördelar med automatiska mailutskick

Automatiska mailutskick kan underlätta arbetet och öka effektiviteten i din marknadsföring via e-post. Genom att automatisera dina utskick kan du säkerställa att rätt information når rätt kund vid rätt tidpunkt. Några av fördelarna med automatiska mailutskick inkluderar:

 • Tidsbesparing: Du behöver inte skicka mail manuellt, vilket sparar tid och arbetskraft.
 • Bättre kundupplevelse: Genom att skicka relevanta och personliga mail förbättras kundupplevelsen och ökar chansen att de öppnar och engagerar sig i ditt innehåll.
 • Högre konverteringsgrad: Automatiserade mail som skickas vid rätt tidpunkt och baserade på kundens beteende kan öka konverteringsgraden och försäljningen.

Exempel på automatiserade mailutskick

Automatiska mailutskick kan användas för att skicka en rad olika typer av nyhetsbrev, beroende på kundens behov och var de befinner sig i kundresan. Några exempel inkluderar:

 • Välkomstmail: Skickas automatiskt när en kund registrerar sig för ditt nyhetsbrev eller skapar ett konto.
 • Påminnelser: Skickas automatiskt när det är dags för kunden att utföra en viss åtgärd, till exempel att förnya en prenumeration.
 • Kundsegmentering: Skicka riktade mail baserade på kundens beteende, intressen och demografiska data.
Search for images on

Anpassa nyhetsbrevet beroende på var kunden är i kundresan

Customer journey och kundsegmentering

Customer journey är en modell som beskriver de olika stegen kunden går igenom från första kontakt till lojal kund. Genom att förstå och anpassa d itt nyhetsbrev efter varje steg i kundresan kan du skapa mer relevanta och engagerande mailutskick. Kundsegmentering innebär att dela upp din kundbas i mindre grupper baserat på deras beteende, intressen och demografiska data. Detta gör att du kan anpassa dina mailutskick och nyhetsbrev efter varje segments unika behov och önskemål.

Anpassa innehållet efter kundresan

För att skapa anpassade mailutskick och nyhetsbrev för varje steg i kundresan bör du:

 • Identifiera och kartlägga kundresan: Detta innebär att förstå vilka steg kunden går igenom och vilka behov de har vid varje steg.
 • Segmentera din kundbas: Dela upp din kundbas i mindre grupper baserat på beteende, intressen och demografiska data.
 • Skapa anpassade nyhetsbrev: Utforma och skicka nyhetsbrev som är relevanta och engagerande för varje segment och steg i kundresan.

Välja ett automatiserat mailprogram

Kriterier för att välja rätt mailprogram

När du ska välja ett automatiserat mailprogram för dina nyhetsbrev och mailutskick är det viktigt att ta hänsyn till följande kriterier:

 • Användarvänlighet: Välj ett mailprogram som är enkelt att använda och som passar din organisations behov och kunskapsnivå.
 • Pris: Se till att mailprogrammet passar din budget och jämför priserna mellan olika leverantörer.
 • Funktioner och integrationer: Kontrollera att mailprogrammet erbjuder de funktioner och integrationer du behöver, till exempel automatiska mailutskick, kundsegmentering och analysverktyg.
 • Support och utbildning: Välj ett mailprogram som erbjuder bra kundsupport och utbildningsmaterial för att hjälpa dig att få ut det mesta av verktyget.

Populära nyhetsbrevsverktyg och mailprogram

Det finns många nyhetsbrevsverktyg och mailprogram att välja mellan, men några av de mest populära inkluderar:

 • Mailchimp
 • GetResponse
 • Sendinblue
 • ActiveCampaign
 • AWeber

Avslutande tips

För att göra dina nyhetsbrev ännu mer effektiva, överväg att använda A/B-testning för att testa olika versioner av dina mail och se vilka som ger bäst resultat. Genom att testa olika rubriker, innehåll och layouter kan du optimera dina mailutskick ytterligare och förbättra kundupplevelsen.

Search for images related to

Vilket mailprogram är bäst?

Det finns inget universellt bästa mailprogram, eftersom det bästa valet beror på dina unika beh ov och budget. Några populära mailprogram är Mailchimp, GetResponse, Sendinblue, ActiveCampaign och AWeber. Jämför funktioner, pris och användarvänlighet för att hitta det som passar ditt företag bäst.

Vad är e-postmarknadsföring?

E-postmarknadsföring är en form av digital marknadsföring där företag skickar reklam, nyhetsbrev, och annan kommunikation via e-post till potentiella och befintliga kunder. Målet är att öka varumärkeskännedom, bygga relationer och öka försäljningen.

Vad är bra öppningsfrekvens nyhetsbrev?

En bra öppningsfrekvens för nyhetsbrev varierar beroende på bransch och målgrupp, men generellt sett anses en öppningsfrekvens på 20-25% vara bra. Dock bör du alltid sträva efter att förbättra dina siffror genom att anpassa och optimera dina mailutskick.

Hur skriver man ett nyhetsbrev?

För att skriva ett effektivt nyhetsbrev, bör du följa dessa steg:
1. Bestäm syftet med nyhetsbrevet.
2. Välj ett ämne som är relevant och intressant för din målgrupp.
3. Skriv en fängslande rubrik som lockar mottagaren att öppna mailet.
4. Använd en personlig ton och skriv korta, lättlästa texter.
5. Inkludera tydliga call-to-action (CTA) som uppmanar mottagaren att agera.
6. Använd visuella element som bilder och grafik för att göra innehållet mer engagerande.
7. Testa och optimera dina nyhetsbrev för bästa resultat.

Hur formulera text om gdpr på nyhetsbrev?

För att formulera en gdpr-anpassad text på ditt nyhetsbrev, bör du:
1. Informera mottagaren om att du behandlar deras personuppgifter enligt GDPR.
2. Ange vilken typ av personuppgifter som samlas in och hur de används.
3. Förklara mottagarens rättigheter enligt GDPR, till exempel rätten att begära tillgång till, rättelse av eller radering av sina personuppgifter.
4. Inkludera kontaktinformation för den person som ansvarar för dataskydd inom din organisation.

Hur får man folk att prenumerera på nyhetsbrev?

För att öka antalet prenumeranter på ditt nyhetsbrev, prova följande strategier:
• Erbjud något av värde, till exempel en rabattkod eller en e-bok, i utbyte mot prenumerationen.
• Gör det enkelt att anmäla sig genom att inkludera ett tydligt och enkelt prenumerationsformulär på din webbplats.
• Använd sociala medier och andra marknadsföringskanaler för att marknadsföra ditt nyhetsbrev och locka nya prenumeranter.
• Skapa engagerande och värdefullt innehåll som gör att dina befintliga prenumeranter vill dela ditt nyhetsbrev med sina vänner och bekanta.
• Använd retargeting och annonsering för att nå personer som har besökt din webbplats men inte prenumererat på ditt nyhetsbrev.
• Be nöjda kunder och följare att sprida ordet och rekommendera ditt nyhetsbrev till sina nätverk.
• Optimera dina e-postkampanjer för att minska avregistreringar och behålla prenumeranter.

Hur ofta ska man skicka nyhetsbrev?

Hur ofta du bör skicka nyhetsbrev beror på din målgrupp, ditt innehåll och dina mål. Generellt sett kan du följa dessa riktlinjer:
• Skicka inte för ofta: Om du skickar för många e-postmeddelanden kan det uppfattas som spam och leda till att prenumeranter avregistrerar sig.
• Håll en regelbunden frekvens: Skicka dina nyhetsbrev med jämna mellanrum för att hålla mottagarna engagerade och uppdaterade.
• Anpassa frekvensen efter ditt innehåll: Om du har mycket värdefullt och tidskänsligt innehåll kan det vara lämpligt att skicka nyhetsbrev oftare. Om ditt innehåll är mer allmänt och tidlöst kan du skicka nyhetsbrev mer sällan.
• Överväg att fråga dina prenumeranter om deras preferenser och testa olika frekvenser för att se vilken som ger bäst resultat för ditt företag och din målgrupp.

Läs vidare inom denna ämneskategori: Marketing Automation