Marketing Automation
11 exempel du kan använda

Thom Lundberg Passad Ai

Publicerad av Thom Lundberg

En guide till Marketing Automation

Om du är som de flesta företagare letar du alltid efter sätt att automatisera dina marknadsföringsuppgifter och spara tid. Marketing automation är processen där man använder programvara för att effektivisera och automatisera marknadsföringsuppgifter.

marketing automation - vad är det?

Denna programvara kan användas för att hantera och genomföra kampanjer samt för att övervaka och spåra kundernas engagemang. I huvudsak gör marknadsföringsautomatisering det möjligt för företag att automatisera repetitiva marknadsföringsuppgifter så att de kan fokusera på andra delar av sin verksamhet.

Det finns ett antal olika typer av programvara som kan hjälpa dig med detta, bland annat programvara för e-postmarknadsföring, verktyg för hantering av sociala medier och CRM-programvara.

Hur använda marketing automation?

Automatisering av e-postmarknadsföring

Automatisering av e-postmarknadsföring kan spara mycket tid. Du kan använda programvara för att automatisera processen med att skicka e-postmeddelanden, spåra vem som öppnar och klickar på dina e-postmeddelanden och segmentera dina listor baserat på prenumeranternas engagemang. E-postmarknadsföring är en av de mest populära typerna av Marketing Automation.

Genom att automatisera processen för att skicka e-postmeddelanden kan du spara tid och se till att dinae-postmeddelanden är alltid aktuella och relevanta. Du kan också använda automatisering av e-postmarknadsföring för att spåra vilka som öppnar och klickar på dina e-postmeddelanden och segmentera dina listor utifrån prenumeranternas engagemang.

Med den senaste generativa AI-tekniken går det dessutom att bygga upp workflows som automatiserar och samtidigt personaliserar mailutskick. Automatiserade mailutskick med AI, helt enkelt.

Hantering av sociala medier

Genom att automatisera din hantering av sociala medier kan du spara tid och se till attdina konton i sociala medier alltid är uppdaterade. Det finns ett antal olika verktyg för hantering av sociala medier som kan hjälpa dig med detta, till exempel Hootsuite och Buffer.

Customer Relationship Management

crm automatiskt

Ett CRM-system (Customer Relationship Management) kan automatisera många av de uppgifter som ingår i hanteringen av kundrelationer, till exempel att spåra kundinteraktioner, skicka uppföljningsmejl och skapa kundprofiler. Läs mer om hur du kan optimera kundupplevelsen med marketing automation.

Optimering av webbplatsen

Marknadsautomatisering används också för att spåra webbplatsbesökare och optimera webbplatsens innehåll utifrån vad som är mest populärt bland din målgrupp.

Personalisering av webbplatser

När du har optimerat webbplatsen är det dags att anpassa dess innehåll för enskilda besökare, baserat på deras intressen och demografiska uppgifter. Väl fungerande geolokalisering är ett exempel.

Optimering av landningssidor

En landningssida är ofta en sida på din site som du driver besökare till. Om du lyckas fånga besökaren med exempelvis ett formulär, har du konverterat besökaren till ett lead. Det gäller att testa och optimera dina landningssidor och se till att du får bästa möjliga konverteringsgrad från din trafik. Här är marketing automation till stor nytta med A/B-tester och liknande logik.

Lär dig optimera din landningssida.

Automatiserad Leadgenerering

Ett kraftfullt exempel på Marketing Automation är Leadsgenerering: att skapa formulär för lead generation och landningssidor och sedan automatiskt skicka leads till ditt CRM- eller e-postmarknadsföringssystem.

automatisering leadsgenerering

Eller att skapa innehåll som genererar ändamålsenlig trafik, för att med automatiserade lead capturing-modeller fånga dina leads så att du får en chans att börja kommunicera med dem.

Betald sökning (PPC)

Du kan också använda Marketing Automation för att hantera dina kampanjer för betald sökning, inklusive att skapa annonsgrupper, skapa annonser och spåra resultat.

Displayannonsering

Displayreklam kan vara ett bra sätt att nå potentiella kunder, men det kan också vara en tidskrävande och dyr verksamhet. Lyckligtvis kan Marketing Automation hjälpa till att göra processen mer effektiv och ändamålsenlig.

Med hjälp av marknadsföringsautomatisering kan företag automatisera skapandet och placeringen av annonser samt spårning och rapportering av resultat. Detta innebär att företag kan spara tid och pengar på sina displayannonseringskampanjer, samtidigt som de når ut till en stor publik.

Rätt verktyg hjälper också till att rikta annonserna och se till att de ses av potentiella kunder som med största sannolikhet är intresserade av vad de har att erbjuda. Som ett resultat av detta kan företag som använder sig av Marketing Automation ha en betydande fördel jämfört med företag som inte gör det.

Affiliate-marknadsföring

Affiliate-marknadsföring är en typ av prestationsbaserad marknadsföring där ett företag belönar en eller flera affiliates för varje besökare eller kund som kommer från affiliates egna marknadsföringsinsatser.

Affiliate-marknadsföring används vanligen på Internet, men den kan också användas via digital-tv, podcasts, mobiltelefoner och andra digitala medier.

Få hjälp av marketing automation för att öka både effekten av och effektiviteten hos affiliate-marknadsföring. Den gör det möjligt att använda förkonstruerade program för att automatisera interaktioner med potentiella kunder. Dessa program är utformade för att simulera den mänskliga beslutsprocessen och väljer ut de bästa erbjudandena och levererar dem till rätt kunder vid rätt tidpunkt.

Automatiserad marknadsföringsautomatisering kan spara företag tid och pengar samtidigt som den förbättrar kundnöjdheten. Områden som kan automatiseras är skapandet av affiliate-länkar, spårningen av klick och betalningar samt hanteringen av affiliate-kommunikation.

AI contentgenerering

Få hjälp av marketing automation att generera innehåll för din webbplats eller blogg, baserat på vad som är mest populärt bland din målgrupp.

använd automatisering för att generera content

Det handlar inte bara om att effektivisera den grundläggande innehållsanalysen, det vill säga kring vilket innehåll som belönas i din nisch, sökmönster och trafikmönster. Det handlar också om att automatisera själva skapandet av ditt innehåll.

Vi på passad.ai arbetar med att skapa trafikdrivande content baserat på data och med AI-stöd. Kontakta oss för att få reda på mer.

Hur marknadsföringsautomatisering fungerar

Marknadsföringsautomatiseringens huvuddelar

Programvara för marknadsföringsautomatisering består vanligtvis av tre huvudkomponenter: en kampanjbyggare, ett kontakthanteringssystem och rapporteringsverktyg. Kampanjbyggaren används för att skapa och utforma e-post- och sociala mediekampanjer. Kontakthanteringssystemet används för att lagra kontaktinformation för leads och kunder. Rapporteringsverktygen används för att spåra kampanjernas resultat och för att skapa insikter om kundernas beteende.

Marketing Automation Tech Stack

Programvara för automatiserad marknadsföring integreras ofta med andra företagsapplikationer, t.ex. CRM-programvara (Customer Relationship Management) och bokföringsprogramvara. Denna integration hjälper företag att effektivisera sina marknadsföringsprocesser och få insikter om kundernas beteende i flera olika kanaler samtidigt. Med nya SaaS-lösningar kan man dessutom helt integrera och automatisera kommunikation i sin Tech Stack, det vill säga mellan alla programvaror som används.

Hur mäta effektiviteten i automatiserad marknadsföring

Automatiserad marknadsföring är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa företag av alla storlekar att nå sina målgrupper på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt. Men hur vet du om dina automatiserade marknadsföringsinsatser faktiskt lönar sig?

hur mäter man marknadsautomatisering

Vikten av att mäta effektivitet

Det är dock viktigt att mäta effektiviteten av dina ansträngningar så att du kan se till att du får en bra avkastning på dina investeringar. Genom att spåra nyckeltal som öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsfrekvens kan du få en tydlig bild av hur väl dina automatiserade marknadsföringskampanjer fungerar och var det finns utrymme för förbättringar.

Samla meningsfull data 

Det finns ett antal viktiga mätvärden som du bör följa för att bedöma effektiviteten av dina automatiserade marknadsföringsinsatser. Dessa inkluderar:

Öppningsfrekvens

Detta mått mäter andelen personer som öppnar de e-postmeddelanden som du skickar till dem. En hög öppningsfrekvens innebär att dina mottagare är intresserade av det innehåll du skickar dem. För att förbättra din öppningsfrekvens bör du se till att dina ämnesrader är tydliga och kortfattade och överväga att använda personliga taktiker som att inkludera mottagarens namn eller plats.

Klickfrekvens

Det här måttet mäter andelen personer som klickar på en länk i ditt e-postmeddelande efter att ha öppnat det. En hög klickfrekvens visar att mottagarna är engagerade i ditt innehåll och tycker att det är relevant för deras behov. För att förbättra din klickfrekvens bör du fokusera på att skapa målinriktat och personligt innehåll som uppmuntrar mottagarna att vidta åtgärder. Ett sätt att göra detta är att använda dynamiskt innehåll, vilket gör att du kan ändra innehållet i dina e-postmeddelanden utifrån varje enskild mottagares intressen och behov.

Konverteringsgrad

öka konverteringsgraden

Detta mått mäter andelen personer som vidtar en önskad åtgärd efter att ha klickat på en länk i ditt e-postmeddelande (t.ex. gör ett köp eller anmäler sig till en tjänst). En hög konverteringsgrad innebär att din automatiserade marknadsföring framgångsrikt leder leads vidare i försäljningstratten. För att förbättra din konverteringsfrekvens bör du fokusera på att skapa mycket relevant och målinriktat innehåll som ger gensvar hos din målgrupp och uppmuntrar dem att vidta åtgärder. Du kanske också vill överväga att använda taktik för att vårda leads som att lägga till en personlig touch eller ställa in automatiska uppföljningsmejl.

Fördelar med marknadsautomation 

Det finns många fördelar med automatiserad marknadsföring, bland annat följande:

Ökad effektivitet

Automatisering av repetitiva marknadsföringsuppgifter frigör tid för marknadsföringsteam att fokusera på andra delar av verksamheten.

Förbättrade kundinsikter

förbättra kundinsikter

Genom att spåra kundernas engagemang i flera olika kanaler kan företag få värdefulla insikter om kundernas beteende.

Ökad försäljning

Genom att automatisera processerna för lead nurturing kan företag sluta fler försäljningsavtal.

Förbättrad avkastning på investerat kapital

Eftersom automatiserad marknadsföring gör det möjligt för företag att fokusera på aktiviteter med högt värde kan det bidra till att förbättra avkastningen på marknadsföringskampanjer.

Kostnadsbesparingar

I många fall kan investeringar i marknadsföringsautomatisering hjälpa företag att spara pengar på arbetskostnader som är förknippade med manuella marknadsföringsuppgifter.

Flytta fokus till strategin med Marketing Automation

Om du är som de flesta marknadschefer, eller innehållsansvariga, känner du dig troligen sliten mellan olika uppgifter. Du jonglerar med en miljon prioriteringar varje dag, och det är svårt att veta var du ska fokusera din tid och energi. Automatisering av marknadsföring kan hjälpa dig att flytta fokus tillbaka till strategin och förbättra din marknadsföringseffektivitet.

fokusera på strategin med Marketing Automation

Frigöra tid och lyfta blicken

Genom att automatisera rutinuppgifter frigör marknadsföringsautomatisering din tid så att du kan fokusera på att utveckla långsiktiga marknadsföringsstrategier. Och när den används på ett effektivt sätt kan automatiserad marknadsföring hjälpa dig att genomföra dessa strategier mer effektivt och ändamålsenligt.

Dessutom ges du möjlighet att lyfta blicken från de dagliga uppgifterna och fokusera på det som verkligen är viktigt: att utveckla relationerna med dina kunder.

Förbättrade kundinsikter

En fördel med automatiserad marknadsföring är möjligheten att spåra kundernas engagemang i flera olika kanaler. Detta ger värdefulla insikter om kundernas beteende som kan användas för att förbättra framtida marknadsföringskampanjer.

Genom att förstå hur kunderna interagerar med din om du känner till ditt varumärke kan du utveckla riktade marknadsföringsbudskap som sannolikt kommer att nå ut till dem.

Automatisering av repetitiva uppgifter

Genom att automatisera repetitiva uppgifter kan marknadsföringsautomatisering frigöra tid så att du kan fokusera på att utveckla långsiktiga marknadsföringsstrategier. Det är dessa som skapar ordentlig tillväxt – inte de repetitiva uppgifterna.

explosiv effekt av att automatisera

Om du till exempel ägnar timmar varje vecka åt att manuellt skapa och skicka nyhetsbrev via e-post kan du använda ett verktyg som Mailchimp eller Klaviyo för att automatisera den processen. På så sätt kan du ägna mer tid åt att utveckla strategiska idéer för framtida kampanjer.

Gör det möjligt för dig att testa och mäta olika strategier

Med verktyg för automatiserad marknadsföring kan du enkelt testa och mäta olika marknadsföringsstrategier för att se vilka som är mest effektiva. Låt oss till exempel säga att du försöker bestämma dig mellan två olika e-postämnesrader för din nästa kampanj. Genom att A/B-testa båda ämnesraderna och se vilken som fungerar bäst innan du skickar kampanjen till hela din lista, kan du vara säker på att den strategi som du slutligen väljer är den mest effektiva.

Hjälper dig att genomföra dina strategier mer effektivt

Förutom att frigöra din tid och hjälpa dig att testa olika strategier kan marknadsföringsautomatisering också hjälpa dig att utföra dina strategier mer effektivt. Om du till exempel kör en retargeting-kampanj med Google Ads kan du använda programvara för att automatiskt lägga till potentiella kunder som besöker din webbplats i din retargeting-lista. På så sätt kan du se till att alla som är intresserade av din produkt eller tjänst ingår i din kampanj.

Förbättra din totala marknadsföringseffektivitet

När den används effektivt kan marknadsföringsautomatisering bidra till att förbättra din totala marknadsföringseffektivitet. Ett sätt att göra detta är att ge insikter om dina marknadsföringskampanjer. De flesta marketing automation verktyg har till exempel inbyggda rapporteringsfunktioner som gör att du kan spåra saker som öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsfrekvens. Denna information kan vara mycket värdefull för att förstå vad som fungerar bra (och vad som inte gör det) så att du kan göra nödvändiga justeringar för att förbättra effektiviteten i dina kampanjer framöver.

Förstå hela din sales funnel

förstå din säljtunnel

Ett annat sätt som marketing automation kan bidra till att förbättra din totala marknadsföringseffektivitet är genom att ge insikter om din försäljningstunnel. Genom att förstå vad som händer i varje steg i tratten – hur dina potentiella kunder upplever dina produkter eller tjänster – kan du göra nödvändiga justeringar i tid. Då kan du se till att fler leads går vidare till nästa steg. Om du till exempel ser att många leads faller bort när du har hittat de bästa kunderna i början av tratten, kan du fokusera på att skapa mer målinriktat innehåll för att locka till dig dessa kunder.

Med bra verktyg kan du vinna dessa insikter och göra nödvändiga justeringar helt automatiskt. Och på det viset kunna fokusera på den övergripande strategin.

Sammanfattning

Marketing automation fungerar! Det är processer där man använder programvara för att automatisera marknadsföringsuppgifter och -aktiviteter. Det kan till exempel handla om att automatisera utskick av e-postmeddelanden, skapa riktade annonser eller lägga till leads till en retargetinglista.

Rätt använt är det kraftfulla verktyg som kan hjälpa marknadsförare att flytta tillbaka sitt fokus till strategin. Genom att automatisera repetitiva uppgifter och göra det möjligt för dem att testa och mäta olika strategier frigör marknadsföringsautomatisering marknadsförarnas tid så att de kan fokusera på att utveckla långsiktiga marknadsföringsplaner. Dessutom kan programvara för automatisering av marknadsföring, när den används effektivt, hjälpa marknadsförare att genomföra sina strategier mer effektivt och ändamålsenligt, samtidigt som den ger värdefulla insikter om kampanjernas resultat.

Känner du att du vill komma igång, men inte riktigt vet hur? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frågor och svar om Marketing Automation

Automatisering av marknadsföring är en process där man använder programvara för att automatisera marknadsföringsuppgifter och -aktiviteter. Det kan till exempel handla om automatiserade e-postmeddelanden, skapande av riktade annonser eller att lägga till leads i en retargetinglista.

Om verktygen för automatisering av marknadsföring används på rätt sätt kan de vara kraftfulla verktyg som hjälper marknadsförare att flytta tillbaka sitt fokus till strategin. Genom att automatisera repetitiva uppgifter och göra det möjligt för dem att testa och mäta olika strategier frigör marknadsföringsautomatisering marknadsförarnas tid så att de kan fokusera på att utveckla långsiktiga marknadsföringsplaner. Dessutom kan programvara för automatisering av marknadsföring, när den används effektivt, hjälpa marknadsförare att genomföra sina strategier mer effektivt och ändamålsenligt samtidigt som den ger värdefulla insikter om kampanjernas resultat.

För att det kan hjälpa dig att fokusera på strategin. Genom att automatisera repetitiva uppgifter och göra det möjligt för dig att testa och mäta olika strategier frigör verktygen för automatiserad marknadsföring tid så att du kan fokusera på att utveckla långsiktiga marknadsföringsplaner. Dessutom kan programvara för automatisering av marknadsföring, när den används effektivt, hjälpa dig att genomföra dina kampanjer mer effektivt och ändamålsenligt samtidigt som den ger värdefulla insikter om kampanjernas resultat.

Så om du känner dig överväldigad av uppgiften att genomföra framgångsrika marknadsföringskampanjer, eller om du bara vill få ut mer av dina ansträngningar, är det dags att överväga att använda ett verktyg för automatiserad marknadsföring.

Relaterade artiklar