Vi förstår text och innehåll

passadvindarna knyter samman människor

Harry Martinson skrev återkommande om passadvindarna. De vindar som knöt samman jorden. De gjorde att skepp kunde färdas långa sträckor och att utbyten kunde ske. Egentligen var passadvindarna en förutsättning för att vår sammankopplade värld med varor och tjänster kunde uppstå.

Text och innehåll är i vid mening som passadvindarna. De knyter samman människor och gör våra utbyten förståeliga.

Vår grundare har en bakgrund både inom försäljning, marknadsföring och skönlitterärt skrivande. Och ett flertal av våra copywriters är publicerade författare. Med en sådan litterär touch skulle man kunna tro att vi vill lyfta fram kreativiteten i vårt företag.

Tvärtom. Vi tror på kreativitet, men det som gör oss verkligt unika som innehållsskapare, är att vi utgår (nästan) helt från data och textmodeller baserade på Artificell Intelligens.

våra copywriters är författare
det krävs teamwork för content

Det är egentligen enkelt: ditt företag behöver texter. De ska fylla en funktion. Helst generera trafik som blir leads, som kan bearbetas till betalande kunder.

Och vi har verktygen för att veta exakt hur det ska gå till. Allt från hur långa texterna ska vara, vad de ska handla om, till vilka ord som ska finnas med. Det gör att innehållet skapat av vårt team är relevant, exakt och mätbart. Sedan adderar vi kreativitet till mixen. Som något litet extra.

passad ai plattform för content hacking
content as a service platform

En innehållstjänst

Innehåll som är exakt vad kunden vill ha, är vårt motto. Med en datadriven strategi för innehållsskapande, analyserar vi din målgrupp, sökbeteenden och konkurrenter. Vi har specialiserat oss på skapa innehåll som genererar trafik och leads. Därför kombinerar vi data, AI-verktyg och copywriters för att skapa stora mängder unikt, relevant, effektivt och resultatinriktat innehåll. Det gör också din innehållsstrategi mätbar, hållbar och framgångsrik.